fbpx
Adunarea Generală a Acționarilor ÎM Tirex Petrol SA
Tirex, 31.05.2022 | 5 minute pentru citire
Toate știrile Deschiderea stațiilor Produs nou Serviciu nou

„STIMAŢI ACŢIONARI AI Î.M.”Tirex Petrol”S.A. 

Consiliul societăţii anunţă convocarea adunării generale anuale a acţionarilor ce va avea loc în data de 27 iunie 2022, în incinta oficiului central a Î.M.”Tirex Petrol”S.A., ce se află pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 28.

Înregistrarea acţionarilor – între orele 9.30 – 10.00

Începutul adunării – ora 10.00

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la examinarea dării de seamă financiară a Societății pe anul 2021;
 2. Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Consiliului pentru anul 2021;
 3. Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de Cenzori pentru anul 2021;
 4. Cu privire la aprobarea raportului Companiei de audit;
 5. Cu privire la confirmarea companiei de audit a activității Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
 6. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021;
 7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net obținut în anul 2022;
 8. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
 9. Cu privire la alegerea membrilor supleanți ai Consiliului Societății;
 10. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Societății și stabilirea cuantumului retribuție muncii lor;
 11. Cu privire la alegerea membrilor supleanți ai Comisiei de Cenzori a Societății;
 12. Cu privire la aprobarea tranzacției cu conflict de interese.

Lista acţionarilor cu drept de  participare la adunarea generală anuală va fi întocmită conform situaţiei din 13 iunie 2022;

Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele incluse în ordinea zi începând cu 17 iunie 2022, în zilele de lucru, între orele 10.00 – 16.00,la sediul societăţii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 28.

Pentru participare la adunare acţionarii urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora şi procura perfectată în modul stabilit de lege.

Consiliul societății”

Plata serviciilor o garantăm.

Cu respect,

Director General

Ignat Alec