fbpx
Adunarea Generală a Acționarilor ÎM Tirex Petrol SA
Tirex, 02.07.2021 | 5 minute pentru citire
Toate știrile Deschiderea stațiilor Produs nou Serviciu nou

„STIMAŢI ACŢIONARI AI Î.M.”Tirex Petrol”S.A. 

Consiliul societăţii anunţă convocarea adunării generale anuale a acţionarilor ce va avea loc în data de 30.07.2021 în incinta oficiului central a Î.M.”Tirex Petrol”S.A., ce se află pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 28.

Înregistrarea acţionarilor – între orele 9.30 – 10.00

Începutul adunării – ora 10.00

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la examinarea dării de seamă financiară a Societății pe anul 2020; 
 2. Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Consiliului pentru anul 2020; 
 3. Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de Cenzori pentru anul 2020;     
 4. Cu privire la aprobarea raportului Companiei de audit; 
 5. Cu privire la confirmarea companiei de audit a activității Societății pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
 6. Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020; 
 7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net obținut în anul 2021;
 8. Cu privire la modificarea şi completarea Statutului Î.M. „Tirex Petrol” S.A.;
 9. Cu privire la răscumpararea obligatorie a acțiunilor emise de Î.M. „Tirex Petrol” S.A.;
 10. Cu privire la înregistrarea valorilor mobiliare a Societății la Bursa de Valori a Moldovei;
 11. Cu privire la aprobarea unei tranzacții de proporții prin contractarea creditelor/garanțiilor bancare de Î.M. „Tirex Petrol” S.A.  
 12. Cu privire la aprobarea gajării/grevării activelor  a Î.M. „Tirex Petrol” S.A.

 

Lista acţionarilor cu drept de  participare la adunarea generală anuală  va fi întocmită conform situaţiei din 30.06.2021;

Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele incluse în ordinea zi începînd cu 20.07.2021, în zilele de lucru între orele 10.00 – 16.00 la sediul societăţii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 28.

Pentru participare la adunare acţionarii urmează să prezinte buletinul  de identitate, iar reprezentanţii acestora şi procura perfectată în modul stabilit de lege.  

Consiliul Societății”

 

Plata serviciilor o garantăm.

 

Cu respect,

Director General 

Ignat Alec