fbpx
Investigația concurențială inițiată de Consiliul Concurenței pe piața produselor petroliere
Tirex, 20.07.2021 | 7 minute pentru citire
Toate știrile Deschiderea stațiilor Produs nou Serviciu nou

ÎM ”Tirex Petrol” SA își exprimă îngrijorarea cu privire la modul în care se desfășoară investigația concurențială inițiată de Consiliul Concurenței pe piața produselor petroliere din Republica Moldova. Constatăm că dreptul nostru la apărare este încălcat într-un mod inadmisibil și nejustificat prin faptul că versiunea confidențială a raportului de investigație a ajuns în presă și este supus discuțiilor publice.

În cazul dat, prin publicarea raportului și mediatizarea acestuia se crează o opinie publică punitivă și se urmărește formarea unei frici și păreri preconcepute nu doar a societății, dar în special a justiției, în cazul unui eventual litigiu de contencios administrativ. Aceste abordări politice și de acuzare publică sunt de natură să înfrângă statul de drept, imparțialitatea administrației publice, rolul prietenos al autorităților publice în raport cu mediul de afaceri și principiile economiei de piață.

De asemenea, este important faptul, că versiunea confidențială a raportului, care a ajuns în presă, conține secrete comerciale și informații strategice ale întreprinderilor vizate în  investigație, inclusiv ale companiei noastre. Diseminarea versiunii confidențiale a raportului oferă posibilitatea accesului la datele conținute în acesta de către concurenți și contragenți. Acest fapt creează riscul iminent de distorsionare iremediabilă a mediului concurențial pe piața și poate aduce un prejudiciu grav și ireparabil concurenței, precum și investigației concurențiale, care încă nu a fost finalizată. 

ÎM ”Tirex Petrol” SA a prezentat observațiile sale la Raportul de investigație precum și dezacordul cu faptele constatate și își va apăra drepturile în conformitate cu legislația în vigoare.

Considerăm că modul în care raportul de investigație a fost făcut public reprezintă o încălcare gravă a Legii concurenței, precum și a prevederilor constituționale și a obligațiilor asumate de Republica Moldova pe plan internațional. Ne rezervăm dreptul de a contesta acțiunile autorităților publice care au dus la încălcarea drepturilor noastre, conform legislației Republicii Moldova și acordurilor internaționale privind protejarea investițiilor, la care Republica Moldova este parte.